1
Bạn cần hỗ trợ?
Menu

Bác sỹ Mr. Tuynh

  • Thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo trong & ngoài nước để cập nhật nhanh nhất những công nghệ tiên tiến
  • Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, Bác sĩ Mr Tuynh đã thực hiện thành công hàng ngàn ca mỗi năm
  • Dùng cái tâm cà tầm của mình vào các ca phẩu thuật từ tiểu phẫu đơn giản, đến đại phẫu phức tạp

Khách hàng

Tin tức

Tin tức 3

At enim iam dicitis virtutem non posse constitui, si ea, quae extra virtutem sint, ad beate ipsum

Call Now Button